Persoonsgegevens

Persoonsgegevens deelnemers Corona Ride
Per 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Organisatie (organisatie NK wielrennen voor bedrijven = organisatie Corona Ride) respecteert de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze vrijwilligers en deelnemers. De volgende gegevens worden van de deelnemers vastgelegd:
• Naam;
• Adres;
• Geboortedatum;
• Email adres;
• Betaalgegevens (IBAN en Bankgegevens);
• Indien deelname via NK wielrennen voor bedrijven: bedrijfsnaam;
• Bij bezoek aan onze site(s): IP-adres en cookies.

De Organisatie maakt van alle deelnemers aan de Corona Ride een “deelnemerslijst”. Deze lijst publiceren wij eventueel op onze site. Uitsluitend de naam van de deelnemers wordt getoond (en evt bedrijfsnaam bij deelname vanuit bedrijf – NK wielrennen bedrijven). Daarnaast deelt de Organisatie uw gegevens met partijen die betrokken zijn bij de inschrijving en verzenden van bescheiden/produkten. Dit is eenmalig en enkel voor dat praktische doel. Er vindt geen verstrekking van persoonsgegevens plaats aan derden voor promotionele dan wel andere commerciële doeleinden. Eventueel kunnen uw persoonsgegevens incidenteel gebruikt worden voor promotie van eigen evenementen van de Organisatie van het Evenement.

Media publicaties
Beelden die u zelf deelt op social media, of expliciet voor dit oogmerk met de organisatie kunnen mogelijkerwijs worden gepubliceerd op website, Facebook, Instagram en/of overige social media. De selectie van de gepubliceerde foto’s zal uitsluitend plaatsvinden op basis van artisticiteit en toegespitst zijn op het functionele doel ervan, namelijk de promotie van het Evenement.

U heeft het recht herkenbare publicatie van deze registraties te weigeren. Bij aanmelding via de website als Deelnemer aan het Evenement wordt u gevraagd de Privacy Policy en de Toestemmingsverklaring te lezen een akkoord te verklaren door middel van een vinkje op het Aanmeldformulier.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op een computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De Organisatie gebruikt (mogelijk) cookies om de Deelnemer meer service te bieden bij het bezoeken van de websites van de Organisatie, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat men ingelogd kan blijven op een website of dat iemands voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. De organisatie kan dankzij cookies zien hoe vaak haar websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet de Deelnemer eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Organisatie persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het Evenement.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
De Deelnemer heeft het recht de Organisatie te verzoeken om inzage in haar persoonsgegevens (tenzij de Organisatie op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om haar gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. De Deelnemer dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien de Deelnemer wenst dat haar gegevens verwijderd worden, zal de Organisatie deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Organisatie hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Organisatie treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt de Organisatie dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat haar veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Organisatie. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Organisatie raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Organisatie past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van haar Privacyverklaring worden opgenomen. De Organisatie raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Organisatie er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.