Reglement

Er gelden meerdere reglementen; zie hieronder. Elke deelnemer wordt geacht de reglementen te kennen. We adviseren dan ook deze door te lezen voor deelname.

Reglement NK wegwielrennen voor bedrijven

Het NK wegwielrennen voor bedrijven bestaat uit twee onderdelen: de Montferland Cyclo en Montferland Ploegentijdrit. Beide onderdelen zullen op 16 juni gehouden worden.

Om in aanmerking re komen voor een klassering voor het NK wegwielrennen voor bedrijven dient een team aan beide onderdelen mee te doen.

Een week later is er een andere titel te winnen: het NK Mountainbike voor Bedrijven. Dit zal een apart klassement en titel worden. Deze paragraaf gaat over de titel NK Wielrennen (16 juni).

Per onderdeel kunnen er punten verdiend worden. Winnaar is het team dat de meeste punten verzameld. De puntentelling is – uiteraard – gekoppeld aan een gemeten tijd. Maar omdat de Cyclo opgedeeld is in categorieën kunnen we niet simpelweg de netto tijden optellen. Vandaar dat we de tijden vertalen naar punten. Dit gaat als volgt:

Per afstand en categorie wordt een uitslag gemaakt. Per deelnemer wordt relatieve score toegekend, uitgedrukt in een getal.  De formule is:

((N+1)-/- <PlaatsInDeUitslag>)/N) * 100% (waarin N = het aantal deelnemers is).

Een tweede plaats bij 50 starters geeft 98 punten, evenals een 11e plaats van 500 starters.

Stel een ploeg van 5 deelnemers kent de volgende uitslag bij de Cyclo:

Categorie Aantal starters / categorie Uitslag Relatieve score Punten
LIC M 30- 50 1 1.00 100
LIC V 40+ 50 2 0.98 98
LIC M 50+ 50 50 0.02 2
TOER M 40- 34 34 0.03 3
TOER  V 40+ 45 uitgevallen 0 0

Een renner die binnen de tijd uitrijdt krijgt dus altijd punten. Naarmate de categorie waarin hij start kleiner is zal de relatieve score zelfs wat groter zijn dan bij een grote groep. De gemiddelde score van het team is: 41. Het is dus belangrijk, dat alle rijders in een team proberen uit te rijden, omdat anders het gemiddelde snel zakt.

Daarna rijdt het team (eventueel in een andere samenstelling) de Montferland Ploegentijdrit. Een tweede plaats levert 95 punten op, terwijl een laatste plaats (bij 20 ploegen) altijd nog 5 punten oplevert. Hier zie je dus het grote gewicht van de ploegentijdrit terug in de totale teamuitslag.

Uiteindelijk scoort het fictieve team 136 punten. Het team dat na beide onderdelen het meeste punten scoort wint de felbegeerde titel Nederlands Kampioen Wielrennen voor Bedrijven!

Er gelden een aantal regels:

 • Een team mag niet meer dan 5 deelnemers per team inzetten. Bij een zesde deelnemer dient het bedrijf een 2e team in te schrijven. Een team dient minstens uit drie leden te bestaan.
 • Bij de ploegentijdrit geldt de tijd van de 3e

Reglement NK Mountainbiken voor Bedrijven

Deze titel wordt vergeven aan het team dat gemiddeld – als team – het beste scoort. Het gemiddelde wordt bepaald aan de hand van het aantal ingeschreven renners per team.

Stel de uitslag is als volgt:

Categorie Aantal starters / categorie Uitslag Relatieve score Punten
M-100 450 1 1.00 100
M-75 500 2 1.00 100
V-52 200 200 0.01 1
M-75 500 11 0.98 98

In bovenstaand voorbeeld waren er vier starters in het team, maar stel dat er slechts drie starters waren maakt dat natuurlijk niets uit voor het gemiddelde. Door uit te gaan van de ingeschreven deelnemers en niet van daadwerkelijk gestarte renners voorkomen we dat teams – uit tactische overwegingen – minder goede renners niet laten starten.

Door afrondingen kan het gebeuren dat zowel de nummer 1 als 2 100 punten krijgt. We rekenen echter met onaf geronde getallen, dus uiteindelijk komt het goed. In dit voorbeeld is het gemiddelde: 75 punten.

Het team dat het meeste punten scoort wint de felbegeerde titel Nederlands Kampioen Mountainbiken voor Bedrijven.

Reglement NK Wielrennen Overall voor Bedrijven

Om in aanmerking re komen voor een klassering voor het NK Wielrennen Overall voor Bedrijven dient een team aan alle drie de onderdelen mee te doen. Dus aan zowel de Montferland Cyclo, Montferland Ploegentijdrit en de Mountainbike Marathon. Per onderdeel kunnen er punten verdiend worden. Winnaar is het team dat de meeste punten verzamelt.

De puntentelling is – uiteraard – gekoppeld aan een gemeten tijd. Maar omdat zowel de Marathon als Cyclo opgedeeld is in categorieën kunnen we niet simpelweg de netto tijden optellen. Vandaar dat we de tijden vertalen naar punten. Dit gaat als volgt:

Per afstand en categorie wordt een uitslag gemaakt. Per deelnemer wordt relatieve score toegekend, uitgedrukt in een getal.  De formule is:

((N+1)-/- <PlaatsInDeUitslag>)/N) * 100% (waarin N = het aantal deelnemers is).

Een tweede plaats bij 50 starters geeft 98 punten, evenals een 11e plaats van 500 starters.

Stel een ploeg van 5 deelnemers kent de volgende uitslag bij de Cyclo:

Categorie Aantal starters / categorie Uitslag Relatieve score Punten
LIC M 30- 50 1 1.00 100
LIC V 40+ 50 2 0.98 98
LIC M 50+ 50 50 0.02 2
TOER M 40- 34 34 0.03 3
TOER  V 40+ 45 uitgevallen 0 0

Een renner die binnen de tijd uitrijdt krijgt dus altijd punten. Naarmate de categorie waarin hij start kleiner is zal de relatieve score zelfs wat groter zijn dan bij een grote groep. De gemiddelde score van het team is: 41. Het is dus belangrijk, dat alle rijders in een team proberen uit te rijden, omdat anders het gemiddelde snel zakt.

Daarna rijdt het team (eventueel in een andere samenstelling) de Montferland Ploegentijdrit. Een tweede plaats levert 95 punten op, terwijl een laatste plaats (bij 20 ploegen) altijd nog 5 punten oplevert. Hier zie je dus het grote gewicht van de ploegentijdrit terug in de totale teamuitslag.

Een week later komt het team in haar sterkste opstelling naar de Mountainbike Marathon, maar helaas zijn het er maar 4 in plaats van de toegestane 5. Om het team niet te benadelen zal het gemiddelde van 4 renners bepaald worden.

Het aantal starts bij de marathon is beperkt. Slechts drie starts tellen mee: de 100 km, de 75 mannen en de 52 km vrouwen. Bovendien is het aantal deelnemers / categorie veel hoger. De uitslag kan dus nog sterk variëren.

De ploeg scoort als volgt:

Categorie Aantal starters / categorie Uitslag Relatieve score Punten
M-100 450 1 1.00 100
M-75 500 2 1.00 100
V-52 200 200 0.01 1
M-75 500 11 0.98 98

Door afrondingen kan het gebeuren dat zowel de nummer 1 als 2 100 punten krijgt. We rekenen echter met onaf geronde getallen, dus uiteindelijk komt het goed. In dit voorbeeld is het gemiddelde: 75 punten.

Uiteindelijk scoort het fictieve team 210 punten. Het team dat na alle drie de onderdelen het meeste punten scoort wint de felbegeerde titel Nederlands Kampioen Wielrennen voor Bedrijven!

Er gelden een aantal regels:

 • De uitslag van de Mountainbike funklasse telt niet mee voor het NKWB. Deze categorie heeft geen wedstrijdkarakter.
 • Een team mag niet meer dan 5 deelnemers per team inzetten. Bij een zesde deelnemer dient het bedrijf een 2e team in te schrijven. Een team dient minstens uit drie leden te bestaan.
 • Bij de ploegentijdrit geldt de tijd van de 3e

Reglement Cyclo & Ploegentijdrit

De Cyclo en ploegentijdrit worden verreden onder auspiciën van de KNWU. Dit houdt vooral in dat de KNWU het parkoers controleert en goedkeurt en dat de verzekering van de KNWU van toepassing is. Alle deelnemers, ongeacht of het een licentiehouder, basislid of niet-licentiehouders is automatisch verzekerd voor ongevallen, invaliditeit en aansprakelijkheid. De niet-licentiehouders zullen eenmalig apart worden verzekerd bij de KNWU. Daarvoor hoeft de deelnemer niets te doen. De kosten hiervan worden gedragen door de organisatie.

De jaarlijkse besluiten van de KNWU voorzien niet in een Cyclo. Daarom een aantal spelregels op een rij:

 • Houders van een KNWU- of buitenlandse wedstrijdlicentie mogen alleen inschrijven in de wedstrijdcategorie. Hierop zal worden gecontroleerd. Overtreders zullen worden gemeld aan de KNWU. De heren elite- en belofterenners zijn uitgesloten van deelname.
 • Elite dames mogen wel inschrijven. Reden hiervoor is dat we vooral willen voorzien in een behoefte bij de andere categorieën. Verder maken we geen onderscheid in amateur of sportklasse. Het enige onderscheid is, naast geslacht, de leeftijd van de deelnemer.
 • Er is geen prijzengeld beschikbaar. Slechts eeuwige roem en onsterfelijkheid op het wereldwijde web is de beloning voor een podiumplek. En de kussen van de rondemiss (m/v)
 • De keuze voor welke wielerkleding gedragen wordt is geheel aan jezelf. Zolang het maar de toets van algemene burgerlijk fatsoen kan doorstaan, vinden wij het prima.
 • De verzetten zijn geheel vrij. Al rij je met een vast verzet, ons boeit het niet. Sterker, we zouden het te gek vinden als je met een ouderwets 5 pignon zou rijden, zolang er maar remmen op je fiets zitten. Fixed gear is dus niet toegestaan.
 • Volgauto’s zijn verboden, ook tijdens de ploegentijdrit. Het is primair een fietsfeest geen carnavalsoptocht. Als je lek rijdt of ander mechanisch ongemak hebt dan moet je het in eerste instantie zelf oplossen. Wel zal de organisatie zorgen dat je – indien nodig – naar start/finish worden gebracht (inclusief je (kapotte) fiets).
 • De enige auto’s in de koers zijn van de organisatie en de jury. Hun primaire taak is het om toe te zien of we allemaal wel de handen aan het stuur houden en niet gebruiken om elkaar het hoofd in te slaan. Dat is namelijk verboden.
 • Het rijden in ploegverband tijdens de Cyclo is toegestaan. Als je je buurman de overwinning per se niet gunt dan rij je het gat op hem gewoon dicht, al kost je dat een eigen topnotering. Wielrennen is immers ook een tactisch spel.
 • Licentiehouders zijn gewend te rijden met hun unieke Prochip. Deze mag op de fiets blijven zitten, maar heeft geen functie. We zorgen voor rugnummers met een bibtagcode om je tijd te registreren.
 • Een genderneutraal iemand mag zelf kiezen tot welk geslacht hij/zij wil behoren. Daar blijven we graag buiten.
 • Je kunt alleen inschrijven voor de ploegentijdrit als je ook aan de Cyclo meedoet.
 • Een team voor de ploegentijdrit bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf renners. De tijd van de derde renner telt.
 • Een team mag bestaan uit iedere combinatie van categorieën welke ook aan de cyclo mogen deelnemen.

Naast bovenstaande regels geldt er nog een algemeen deelnemersreglement welke geldt voor iedere deelnemer.

Reglement Mountainbike Marathon

Zie hiervoor de website van het Wielerfestival

Algemeen deelnemersreglement

Artikel 1: Definities

Organisatie

De Montferland Cyclo, Montferland Ploegentijdrit en Alliander SamenOm Challenge worden georganiseerd door de Stichting Marco Polo Cycling Events (MPCE).

Evenement:

Het evenement op 16 juni bestaat uit een aantal deelevenementen:

 • De Montferland Cyclo,
 • Montferland Ploegentijdrit
 • SamenOm Challenge

De eerste twee deelevenementen zijn tevens onderdeel van het NK Wielrennen voor Bedrijven (NKWB)

De in dit deelnemersreglement beschreven reglement geldt voor alle deelevenementen. Specifieke wedstrijdregels worden beschreven in de specifieke secties.

Deelnemer:

Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het Evenement.

 

Artikel 2: Algemeen

De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan evenementen zoals genoemd onder 1. .

Nadat de Deelnemer zich heeft ingeschreven, gaat de Deelnemer akkoord met de inhoud van dit reglement.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk na overleg met en goedkeuring van de Organisatie.

 

Artikel 3: Medische keuring en gezondheid

Voor deelname aan het Evenement is een medische keuring niet verplicht. Wel adviseert de Organisatie voorafgaand aan het Evenement een Sportmedisch Advies (SMA) te laten uitvoeren

Het dragen van een goedgekeurde valhelm is verplicht.

Bij deelname verklaart de Deelnemer dat hij / zij in goede gezondheid verkeert en fysiek in staat is deel te nemen.

De Deelnemer dient zich ten allen tijden op de hoogte te stellen van de eisen en voorwaarden die aan het materiaal worden gesteld. Zie voor de wielrenreglementen de site van de KNWU.

 

Artikel 4: Verzekering en aansprakelijkheid Organisatie

De Organisatie heeft een evenementenverzekering met ongevallendekking afgesloten voor alle Deelnemers.

De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.

De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

 • Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de
 • Door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;
 • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
 • Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen;
 • (Gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement;
 • Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van het Evenement;
 • Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat;
 • Gevolgschaden en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van de Deelnemer

De organisatie is niet aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie.

Artikel 5: AGV

Per 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij als Wielerfestival Montferland respecteren de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze leden en deelnemers. Naast het organiseren van ons mooi evenement, zijn wij ook druk bezig geweest met het in orde maken van alle overeenkomsten en documenten, die nodig zijn om aan deze nieuwe wetgeving te kunnen voldoen.

Om ook richting die deelnemers, die niet via de digitale route kennis hebben kunnen nemen van ons privacy beleid, hebben wij ervoor gezorgd dat de diverse documenten ter inzage liggen bij de organisatie.

Net als bij jullie gaat het ons als organisatie ook om de sport, maar daarbij mogen wij niet weglopen voor de wettelijke verplichting. Heb je geen zin of tijd om alsnog de stukken door te lezen, lees dan in ieder geval het hierna volgende goed door.

Persoonsgegevens zijn niet alleen:

– Naam;

– Adres;

– Geboortedatum.

Maar ook:

– Foto’s en beeldmateriaal;

– IP adres;

– Rugnummer;

– Enz.

Wij als organisatie maken van alle deelnemers een “deelnemerslijst”. Dit verwerken valt onder het bereik van de AVG. Daarnaast maken wij na iedere wedstrijd ook een “uitslagenlijst”. Deze lijst publiceren wij op onze site www.wielerfestivalmontferland.nl.

Ook delen wij gegevens, met de jury, de KNWU en partijen die betrokken zijn bij onze communicatie.

Om de wielersport en onze wedstrijd te promoten, maar ook om voor jullie een leuk aandenken te maken, laten wij foto’s maken door derden die eveneens terug te vinden zijn op onze site en onze facebook pagina.

Hoewel wij nu geen directe toestemming van u hebben, gaan wij er wel van uit u instemt met deze verwerkingen. De wet biedt ons daar ook de mogelijkheid toe (overeenkomst of gerechtvaardigde belangen) mocht u om welke reden alsnog bezwaar willen maken tegen onze verwerkingen, dan vernemen wij dat graag en zullen wij de verwerking van de ongewenste gegevens tegenhouden en of verwijderen.