Wielerdag voor Bedrijven

Zoals iedereen weet kon het reguliere NK wielrennen voor bedrijven (NKWB) door de maatregelen vanwege het Corona virus geen doorgang vinden. We hebben besloten dit evenement een jaar door te schuiven en wel naar 30 mei 2021. De opzet zal hetzelfde zijn als dit jaar. We willen echter graag de bedrijven die al hadden ingeschreven ook dit jaar nog iets bieden. Het idee is om dit jaar te gebruiken als een soort van voorbereidende trainings- Wielerdag voor 2021. Dus de verschillende onderdelen – in eenvoudige vorm – alvast uitvoeren. De datum die we hiervoor hebben bedacht is zondag 6 september 2020. De naam die we het evenement hebben gegeven is: Wielerdag voor bedrijven. Dit moet vooral voor iedereen een gezellige, ontspannen en sportieve fietsdag worden!

De opzet is zoveel mogelijk gelijk aan het reguliere NK, maar simpeler, kleiner en aangepast aan hetgeen er conform de RIVM richtlijnen mogelijk is. Omdat er vanaf 1 september, zoals het er nu voorstaat, weer wielerwedstrijden zijn toegestaan zou ook een regulier NK tot de mogelijkheden behoren. Toch denken we dat er nog veel onduidelijk zal zijn en het enthousiasme voor een volwaardig NKWB bij zowel deelnemers als bij vrijwilligers minder zal zijn dan bij een regulier NK. Ook is het de vraag of de autoriteiten het afsluiten van wegen zullen toestaan. Om zowel de gezondheidsrisico’s als de organisatorische risico’s te beperken hebben we gekozen voor een sterk afgeslankte versie van het NK.

Regelgeving COVID-19:
Als uitgangspunt conformeren we ons aan de hygiënemaatregelen van het RIVM welke voor de wielersport concreet vormgegeven zijn door het NOC/NSF en de KNWU. Nadere uitleg vind u hier. Daarnaast hebben we te maken met de eisen en richtlijnen van de noodverordening van de gemeente en vergunningsvoorwaarden. Het nieuwe programma houdt rekening met al deze voorwaarden en richtlijnen, maar niet uitgesloten is dat we deze moeten aanpassen als de actualiteit daarom vraagt. In dat geval zullen we deelnemers, indien relevant, hierover informeren.

Doelgroep
De Wielerdag voor bedrijven richt zich enkel op bedrijven en hun deelnemers. Individuele deelnemers, zoals voorzien voor de Montferland Cyclo, kunnen niet deelnemen. Het idee is om in eerste instantie alleen de al ingeschreven teams te benaderen voor de Wielerdag. We hanteren een maximum van 100 deelnemers. Bijvoorbeeld 20 teams van 5 man.

Onderdelen
We proberen de originele – vier – onderdelen terug te laten komen in de Wielerdag. Dit zijn:

1. Montferland Toertocht
In de Wielerdag versie zal deze blijven bestaan, maar er dient in kleine groepen gefietst te worden. Hoewel de KNWU hiervoor geen richtlijn geeft hanteren wij de regel dat een groep niet groter dan 5 man mag zijn (toevallig dus de maximale teamgrootte van het NK).

2. Montferland Cyclo
In de Wielerdag versie kan er niet met grote pelotons gereden worden. Bovendien hebben we ervoor gekozen om geen wegvakken af te sluiten. Simpelweg omdat dat niet haalbaar is voor een doelgroep van max 100 man. Derhalve zullen we dus NIET over het kenmerkende NK parcours kunnen beschikken. Op een geheime locatie zullen we een tijdmeting doen om te bepalen wie dat traject het snelst aflegt. Dit tijdrittraject zal onderdeel zijn van de toertocht, zodat er niet apart naar toe hoeft te worden gereden.

3. Montferland Ploegentijdrit
In de oorspronkelijke plannen zou de ploegentijdrit het sportieve hoogtepunt vormen van het NKWB. Een volle ronde op het befaamde NK parcours. Omdat we nu niet kunnen beschikken over een afgesloten beveiligd NK parcours hebben we bedacht dat een training op dezelfde parcours wel doorgang kan vinden. We rijden dan echter niet linksom, maar rechtsom. Hierdoor hoeft men geen wegen over te steken of rekening te houden. Ook zijn er nauwelijks wegen van rechts. Het gaat in deze clinic niet om de snelste tijd, maar om de ploeg die de techniek van de ploegentijdrit het best uitvoert. Beoordeling zal door aanwezige prominenten uit de wielersport plaatsvinden en er zijn een paar leuke ereprijzen.

4. Montferland finish festival
Het evenement zal ook in deze vereenvoudigde versie traditioneel worden afgesloten met het finish festival. Dit keer niet in de tent bij Specialized, maar buiten voor het gebouw. Dus in de buitenlucht. Omdat er geen publiek zal zijn, zal het maximaal aantal aanwezigen beperkt zijn tot 100 deelnemers plus vrijwilligers.

Hierna zullen de onderdelen nader worden toegelicht

Montferland Toertocht
Zoals eerder bedacht zijn er een tweetal routes:
1. Rijnstrangenroute (60 km): dit is route van 60 km door Montferland, Liemers en rondom het Rijnstrangengebied. Vergeleken met de langere route gaat deze over wat smallere fietspaden. Hardrijden is ook niet echt mogelijk. Na ongeveer 30 km (Kandia gemaal) gaat deze route samen met de lange route.
2. Dijkenroute (80 km). Zoals de naam al zegt veel dijk. Na een aanloop in Montferland en Wehl langs de Oude IJssel. Daarna de dijken van IJssel en Rijn. Op het eind nog een pittig stukje met de klim van Eltenberg. Deze route leent zich wat meer dan de korte route voor hard rijden, hoewel er ook stukken zullen zijn waar het wat drukker is met recreatief verkeer.

De routes zijn NIET uitgepijld. Er wordt gereden op basis van GPS. Wel zal de organisatie zorgen voor voorrijders. We streven ernaar om de groepsgrootte te beperken tot 5-6 man.

Montferland Cyclo
In essentie is een cyclo een (individuele) prestatietocht welke meestal draait om afstand en (opeenvolgende) beklimmingen. In de huidige opzet zal de afstand beperkt blijven tot de lengte van de toertocht. Het meten van de prestatie komt neer op het organiseren van een wedstrijd. Dat past niet in de vergunning van het evenement. Wat echter wel kan is het rijden van een route en deze uploaden naar Strava of Garmin Connect. Achteraf kunnen we dan bepalen voor ons geheime segment wie de King / Queen of Mountain is van deze dag. Op de dag zelf krijg je aanwijzingen op welk deel van de route je dit segment kunt verwachten. Het installeren en uploaden naar Strava is iets wat men zelf dient te doen. Wel zal er een deskundige aanwezig zijn om hierbij te ondersteunen.

Montferland Ploegentijdrit
Oorspronkelijk bedoeld als sportief hoogtepunt van het NKWB. Teams van minimaal drie en maximaal vijf deelnemers, kunnen hier laten zien hoe goed ze kunnen samenwerken. In de initiële opzet was het de bedoeling om één ronde op het NK parcours te rijden. Dat gaan we nu ook doen, maar dan rechtsom en een iets kleinere ronde. De uitdaging is niet om zo snel mogelijk te rijden als groep, maar het beste samen te werken. Specialisten in de vorm van oud-beroepsrenners zullen dit visueel beoordelen. Hoe we dat gaan is nog een beetje geheim. Maar het zal een combinatie zijn van mensen die onderweg op strategische plekken staan, meefietsen of vanuit een auto meerijden.

Na afloop krijgt ieder team een rapport met opmerkingen van de jury, zodat er met deze tips geoefend kan worden voor de editie van 2021. De weg zal NIET verkeersvrij zijn. Er zijn echter weinig zijwegen en meer dan de helft zal over een fietspad gaan weinig gemotoriseerd verkeer. Ook worden er verkeersregelaars ingezet om andere verkeersdeelnemers te attenderen op de tijdrit. De deelnemers zullen bij de start worden opgesteld door NKWB vrijwilligers, zodat er op een georganiseerde manier vertrokken kan worden. Hierdoor kan er een hele tijdelijke opstopping ontstaan.

LET OP: In principe gaan we ervan uit dat op 6 september het rijden van een ploegentijdrit toegestaan is. Indien dat echter niet zo is, dan zal dit het originele NK rondje toegevoegd worden aan de toertocht, zodat iedereen toch kennis kan maken van het befaamde parcours.

Montferland Finish Festival
In de oorspronkelijke opzet zou dit de feestelijke afsluiting van het NK moeten zijn. Veel mensen in de tent die allemaal genieten van muziek, interviews, uitslagen en lekker eten en drinken. Hoewel er op 6 september wellicht weer meer mogelijk is, denken we dat het niet passend is om groots uit te pakken. In de Wielerdag uitvoering is het de bedoeling om de deelnemers, bij terugkomst van de toertocht te ontvangen bij het gebouw van Specialized. Dit keer niet in de tent, maar buiten voor het gebouw. Dus in de buitenlucht. Omdat er geen publiek zal zijn, zal het maximaal aantal aanwezigen beperkt zijn tot 100 deelnemers plus vrijwilligers. Er zal een bewaakte fietsenstalling worden ingericht. Verdere voorzieningen zijn mobiele toiletten en EHBO.

Voor alle teams geldt dat bij het volgende inbegrepen is in de prijs:
• Deelname aan de leuke fietsonderdelen;
• Onbeperkt eten en drinken per deelnemer: van koffie met gebak tot aan de pasta;
• Onder voorbehoud: Kleedruimte in aparte bedrijvenruimte;
• Vermelding op onze website;
• Vermelding door speaker op de wedstrijddag;
• Een gratis teamfoto;
• Sportdrank en verzorging onderweg en aan de finish

Programma
07:45 Opening inschrijfbureau
08:00 Ontvangst deelnemers
09:00 Start eerste groepen
09:30 Start laatste groep
11:30 Aankomst eerste toerfietsers
12:30 Aankomst laatste toerfietsers
12:30 Start eerste Ploegentijdrit-Wielerdag
12:55 Start laatste Ploegentijdrit-Wielerdag
13:30 Finish Festival
15:30 Einde Wielerdag

Locaties
Start en finish van de toertocht zal zijn bij Specialized, Zeddamsweg 84 in ’s-Heerenberg, alwaar ook het inschrijfbureau gevestigd zal zijn. Kleedlocatie is voorzien bij voerbalvereniging FC Bergh, onder voorbehoud van beschikbaarheid en de dan geldende RIVM regels t.o.v. hygiëne.

Wegafsluiting
De Zeddamseweg tussen Maria van Nassaulaan en de Hogestraat zal idealiter afgesloten worden tussen 11:30 en 13:30 voor de start van de ploegentijdrit.

Veiligheid
Het veiligheidsplan voor het NKWB zal op de relevante plekken worden aangepast. Omdat er geen wedstrijd wordt verreden op een afgesloten parcours is het garanderen en regelen van de verkeersveiligheid eenvoudiger. Daar staat tegenover dat de hygiëne veiligheid conform de COVID-19 richtlijnen een stuk ingewikkelder zal zijn.

In het kort zullen de volgende regels gelden:
• Er wordt gereden in kleine groepen (tot max 6 man)
• Iedereen dient de 1,5 meter regel in acht te nemen bij alle activiteiten (behalve ploegentijdrit)
• De ploegentijdrit wordt alleen verreden als de anderhalve meter regel niet verplicht is
• Het finish festival zal in de buitenlucht plaatsvinden. Samen met de dienstverlenende horeca zullen de dan geldende horecaregels nageleefd worden.

Voor de NKWB organisatie geldt daarnaast dat gekeken zal dienen te worden:
• naar de (on)mogelijkheden van kleedmogelijkheden
• Routing bij het inschrijfbureau

Verzekering
Deelnemers zullen verzekerd worden via de KNWU.

We hanteren als organisatie een definitief GO/NO GO besluit op uiterlijk 1 augustus.